Petro-Oil Zach鏚 Sp. z o.o. - Autoryzowany Dystrybutor ORLEN OIL i PLATINUM - Szczecin. Oleje silnikowe, hydrauliczne, przek豉dniowe, 瞠glugowe, smary, p造ny do ch這dnic, p造ny hamulcowe oraz kosmetyki i akcesoria samochodowe, olej silnikowy, olej hydrauliczny, olej przek豉dniowy


aktualno軼i, nowo軼i
 
 

2018-05-25

Informacje o przetwarzaniu danych osobowych - RODO

Dane osobowe podlegaj ochronie na podstawie Rozporz康zenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony os鏏 fizycznych w zwi您ku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przep造wu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (og鏊ne rozporz康zenie o ochronie danych) (Dz. U. UE. L.2016.119.1). Informacje o przetwarzaniu Pa雟twa danych osobowych: Sk康 mamy Pa雟twa dane? Pa雟twa dane pozyskali鄉y: 1. bezpo鈔ednio od Pa雟twa, 2. ze 廝鏚e publicznie dost瘼nych, np. z Krajowego Rejestru S康owego, Centralnej Ewidencji i Informacji o Dzia豉lno軼i Gospodarczej czy innych podobnych 廝鏚e. Administratorem Pa雟twa danych jest: Petro-Oil Zach鏚 II Sp馧ka z ograniczon odpowiedzialno軼i sp馧ka komandytowa z siedzib w Szczecinie, ul. Gda雟ka 5, zarejestrowana w rejestrze handlowym Krajowego Rejestru S康owego, prowadzonym przez XIII Wydzia Gospodarczy S康u Rejonowego pod numerem KRS: 0000616221, NIP: 955-19-99-613, numer REGON: 812098447, tel. 91 4624-212, e-mail: biuro@petro-oil.eu Jakie dane przetwarzamy? 1. dane kontaktowe; 2. dane wymagane do identyfikacji na potrzeby zawarcia umowy, wykonania us逝gi i wystawienia faktury; 3. dane identyfikacyjne niezb璠ne do 鈍iadczenia us逝g on-line; Cele w kt鏎ych b璠ziemy u篡wa Pa雟twa danych osobowych? Pa雟twa dane osobowe b璠ziemy przetwarza w jednym lub wi璚ej spo鈔鏚 nast瘼uj帷ych cel闚: 1. w celu realizacji dzia豉 wykonywanych na Pa雟twa 膨danie przed zawarciem umowy, 2. w celu zawarcia i wykonania umowy, kt鏎 zawarli Pa雟two Petro-Oil 3. w celu wype軟ienia obowi您ku prawnego ci捫帷ego na Petro-Oil , np. wystawienia faktury lub rachunku, 4. w celach marketingowych produkt闚 i us逝g Petro-Oil Czy maj Pa雟two obowi您ek poda dane osobowe? W zakresie, w jakim przetwarzanie Pa雟twa danych nast瘼uje w celu wykonania umowy z Petro-Oil, podanie przez Pa雟twa danych jest warunkiem zawarcia tej umowy. Podanie danych ma charakter dobrowolny, lecz jest niezb璠ne do zawarcia i wykonania umowy. W przypadku niepodania danych osobowych umowa nie b璠zie zawarta. Podanie danych niezb璠nych do wystawienia faktury jest obowi您kiem ustawowym i wynika z Ustawy o podatku od towar闚 i us逝g. W pozosta造m zakresie podanie danych osobowych jest dobrowolne, nie jest wymogiem ustawowym lub umownym oraz nie stanowi warunku zawarcia umowy. Na jakiej podstawie b璠ziemy przetwarza Pa雟twa dane osobowe? Podstaw przetwarzania danych osobowych jest, w zale積o軼i od wykonywanych czynno軼i: 1. zawarcie i wykonanie umowy, 2. wype軟ienie obowi您ku prawnego na nas ci捫帷ego (np. wystawienie faktury), 3. prawnie uzasadniony interes Petro-Oil (marketing bezpo鈔edni produkt闚) 4. wyra穎na przez Pa雟twa zgoda. Kiedy i komu mo瞠my przekaza dane? Pa雟twa dane osobowe mog by udost瘼nione podmiotom uprawnionym na podstawie prawa takim jak organy administracji pa雟twowej, organy 軼igania , lecz tylko w oparciu o 膨danie spe軟iaj帷e odpowiednie wymagania prawne. Poza przypadkami w/w dane nie s nigdzie i nikomu przekazywane Pa雟twa dane osobowe nie podlegaj zautomatyzowanemu przetwarzaniu (np. profilowaniu) jak r闚nie nie s i nie b璠 przekazywane do pa雟twa trzeciego (poza Europejski Obszar Gospodarczy). Okres przechowywania i przetwarzania danych. Pa雟twa dane osobowe b璠 przechowywane przez okres niezb璠ny do wykonania umowy nas 陰cz帷ej, a w celu wype軟ienia obowi您ku prawnego ci捫帷ego na administratorze, dane osobowe b璠 przechowywane przez czas niezb璠ny do wype軟ienia tego obowi您ku. Dane przetwarzane na podstawie zgody b璠ziemy przetwarza do czasu wycofania przez Pa雟twa tej zgody. Gdzie mo積a wnie嗆 skarg na przetwarzanie danych osobowych. Obecnie skarg kierowa mo積a do Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych. Chcieliby鄉y jednak zaznaczy, 瞠 wkr鏒ce w豉軼iwym organem nadzorczym w tej kwestii mo瞠 by Prezes Urz璠u Ochrony Danych Osobowych.

 
powr鏒
    Aktualno軼i | O firmie | Produkty | Sklep | Dob鏎 Oleju Silnikowego | Mapa Serwisu | Kontakt  
Copyright 2003 by Petro-Oil Zach鏚 II sp馧ka z ograniczon odpowiedzialno軼i sp.k.